Ultiem Schilderwerk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

Ultiem Schilderwerk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ultiem Schilderwerk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Ultiem Schilderwerk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat Ultiem Schilderwerk:

– uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vraagt (mondeling of schriftelijk) om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit -met uw uitdrukkelijke toestemming- nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze zal respecteren.

Verantwoordelijk
Ultiem Schilderwerk is een eenmanszaak, Erik van Bart, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy beleid contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Ultiem Schilderwerk
Vreelandseweg 39
1394 BL Nederhorst den berg
Tel: 06-14 35 02 66
KvK: 61146528
email: info@ultiemschilderwerk.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt Ultiem Schilderwerk
- uw voor- en achternaam
- uw postcode en adres
- uw telefoonnummer vast en/of mobiel
- aard van de werkzaamheden

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Ultiem Schilderwerk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Verstrekken van de offerten.
– Het registreren van de gemaakte afspraken.
– Contact over (wijziging van) aanvang werkzaamheden.
– Factureren.06-14350266

Onze contact gegevens

Ultiem Schilderwerk

Vreelandseweg 39
1394BL Nederhorst den Berg

   06-14350266

   info@ultiemschilderwerk.nl

Privacy

 

Mail ons

Routeplanner